| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/336/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 5, 21 i 22, art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. W uchwale Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu
o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wprowadzić następujące zmiany :

1) Ulega zmianie nazwa uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. poprzez otrzymanie nowego brzmienia:

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na lata 2013 – 2014 w oparciu o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli określa „Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie na lata 2013 – 2014, w oparciu o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

3) 3 ) W załączniku do uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r.  wprowadza się następujące zmiany :

- § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie :

Regulamin – Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie w oparciu o dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013 – 2014,

- § 1 ust. 16 otrzymuje brzmienie :

Wariant – zakres prac inwestycyjnych określonych w Programie. Warianty odpowiadają poszczególnym rodzajom zadań inwestycyjnych (wariantom) określonym w umowie dofinansowania z WFOŚiGW na lata 2013 – 2014,

- § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

Termin rozpoczęcia naboru do realizacji Programu na lata 2013 - 2014 zostanie podany do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Urzędu, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przez informację przekazaną przewodniczącym samorządów osiedli i sołectw,

- § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie :

Zakończenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na poszczególne warianty wyznacza się na dzień 31 grudnia 2013 roku,

- § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie :

Wnioski nierozpatrzone w 2013 i 2014 roku nie podlegają rozpatrzeniu w latach następnych. Osoba zainteresowana udziałem w Programie może złożyć wniosek w następnych latach jeśli Program będzie funkcjonował,

- § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie :

Kwota dotacji na poszczególne warianty uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na lata 2013 – 2014 oraz wynika z umowy dofinansowania zawartej przez Gminę z WFOŚiGW,

- w § 3 ust. 8 ulega zmianie treść Tabeli Nr 1 poprzez otrzymanie nowego brzmienia:

Lp.

Wariant

Przyjęte maksymalne nakłady jednostkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Środki Gminy – maksymalna kwota możliwej dotacji

%

%

1

Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy

11 472,80

40

4 589,12

60

6 883,68

2

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy

11 472,80

40

4 589,12

60

6 883,68

3

Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.

30 594,13

40

12 237,65

60

18 356,48

4

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.

30 594,13

40

12 237,65

60

18 356,48

5

Zabudowa instalacji solarnej

14 341,00

40

5 736,40

60

8 604,60

6

Zabudowy pompy ciepła

23 901,66

40

9 560,66

60

14 341,00

7

Termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych

23 901,67

40

9 560,67

60

14 341,00

8

Termomodernizacja – docieplenie dachów i stropodachów

14 341,00

40

5 736,40

60

8 604,60

9

Termomodernizacja – wymiana okien i drzwi

19 121,33

40

7 648,53

60

11 472,80

- W § 4 ust. 3 zwrot „pożyczki przez Gminę z WFOŚiGW w 2013 roku” skreśla się i wpisuje się w to miejsce „dofinansowania przez Gminę z WFOŚiGW, zgodnie z kolejnością ich rejestracji”

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »