| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/336/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400 a ust. 1 pkt 5, 21 i 22, art. 403 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. W uchwale Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału
w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na 2013 rok w oparciu
o pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wprowadzić następujące zmiany :

1) Ulega zmianie nazwa uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r. poprzez otrzymanie nowego brzmienia:

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Zawiercie na lata 2013 – 2014 w oparciu o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie :

Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczenia oraz sposób kontroli określa „Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie na lata 2013 – 2014, w oparciu o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach;

3) 3 ) W załączniku do uchwały Nr XXV/232/12 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 27 czerwca 2012 r.  wprowadza się następujące zmiany :

- § 1 ust. 11 otrzymuje brzmienie :

Regulamin – Regulamin udzielania dotacji osobom fizycznym zakwalifikowanym do udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Zawiercie w oparciu o dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na lata 2013 – 2014,

- § 1 ust. 16 otrzymuje brzmienie :

Wariant – zakres prac inwestycyjnych określonych w Programie. Warianty odpowiadają poszczególnym rodzajom zadań inwestycyjnych (wariantom) określonym w umowie dofinansowania z WFOŚiGW na lata 2013 – 2014,

- § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie :

Termin rozpoczęcia naboru do realizacji Programu na lata 2013 - 2014 zostanie podany do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Urzędu, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu oraz przez informację przekazaną przewodniczącym samorządów osiedli i sołectw,

- § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie :

Zakończenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na poszczególne warianty wyznacza się na dzień 31 grudnia 2013 roku,

- § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie :

Wnioski nierozpatrzone w 2013 i 2014 roku nie podlegają rozpatrzeniu w latach następnych. Osoba zainteresowana udziałem w Programie może złożyć wniosek w następnych latach jeśli Program będzie funkcjonował,

- § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie :

Kwota dotacji na poszczególne warianty uzależniona jest od wysokości środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na lata 2013 – 2014 oraz wynika z umowy dofinansowania zawartej przez Gminę z WFOŚiGW,

- w § 3 ust. 8 ulega zmianie treść Tabeli Nr 1 poprzez otrzymanie nowego brzmienia:

Lp.

Wariant

Przyjęte maksymalne nakłady jednostkowe brutto (zł)

Źródła finansowania

Środki własne mieszkańca

Środki Gminy – maksymalna kwota możliwej dotacji

%

%

1

Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy

11 472,80

40

4 589,12

60

6 883,68

2

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy

11 472,80

40

4 589,12

60

6 883,68

3

Wymiana kotła węglowego na kocioł węglowy retortowy/tłokowy wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.

30 594,13

40

12 237,65

60

18 356,48

4

Wymiana kotła węglowego na kocioł gazowy wraz z modernizacją instalacji wewnętrznej c.o.

30 594,13

40

12 237,65

60

18 356,48

5

Zabudowa instalacji solarnej

14 341,00

40

5 736,40

60

8 604,60

6

Zabudowy pompy ciepła

23 901,66

40

9 560,66

60

14 341,00

7

Termomodernizacja – docieplenie ścian zewnętrznych

23 901,67

40

9 560,67

60

14 341,00

8

Termomodernizacja – docieplenie dachów i stropodachów

14 341,00

40

5 736,40

60

8 604,60

9

Termomodernizacja – wymiana okien i drzwi

19 121,33

40

7 648,53

60

11 472,80

- W § 4 ust. 3 zwrot „pożyczki przez Gminę z WFOŚiGW w 2013 roku” skreśla się i wpisuje się w to miejsce „dofinansowania przez Gminę z WFOŚiGW, zgodnie z kolejnością ich rejestracji”

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edmund Kłósek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »