| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 248/XXVIII/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 11 czerwca 2013r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dębowiec w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2013.594), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U.2012.391 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec postanawia:

§ 1. Określić szczegółowy zakres świadczenia przez Gminę Dębowiec dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Dębowiec i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Świadczenie usług dodatkowych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne z terenu Gminy Dębowiec i zagospodarowania tych odpadów obejmuje:

1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej na której powstają odpady w pojemnik albo pojemniki służące do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w przypadku jego braku lub, gdy ilość powstających na nieruchomości odpadów jest większa niż ilość pojemników;

2) podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów;

3) odbiór odpadów zawierających azbest oraz utylizację tych odpadów;

4) dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej na której powstają odpady.

§ 3. 1. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 1 wynosi:

1) za pojemnik o objętości 120l -  2,46 zł/miesiąc;

2) za pojemnik o objętości 240l – 2,46 zł/miesiąc;

3) za pojemnik o objętości 1100l – 12,30 zł/miesiąc.

2. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 2 wynosi:

1) za kontener KP 7 m3(załadunek do 1 Mg) - 246,24 zł;

2) za gruzownik 3,5 m3(załadunek do 5 Mg) - 224,64 zł;

3) za gruzownik 6 m3(załadunek do 10 Mg) - 464,40 zł;

4) za gruzownik 10 m3(załadunek do 10 Mg) - 464,40 zł;

5) za 1 worek na odpady budowlane – załadunek do 1 Mg - 10 zł.

3. Do kwot, o których mowa w ust. 2 zostanie doliczona opłata za składowanie odpadów w wysokości:  49,70 zł/Mg - czysty gruz  97,20 zł/Mg - gruz zmieszany.

4. Worki z odpadami budowlanymi będą odbierane zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, w cenie 90,00 zł za każdy worek.

5. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 3 wynosi 1353 zł/Mg.

6. Opłata za usługę, o której mowa w §2 pkt 4 wynosi:

1) 7,56 zł za 1 wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku 120 l,

2) 15,12 zł za 1 wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku 240 l,

3) 33,48 zł za 1 wywóz odpadów zgromadzonych w pojemniku 1100 l.

7. Za dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości kontenerów na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych samodzielnie, a także ich zagospodarowanie odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu.

§ 4. 1. Opłaty za usługi dodatkowe w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów obciążają właścicieli nieruchomości.

2. Opłaty doliczone będą do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Właścicielowi nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne, który indywidualnie zakupił pojemnik na odpady komunalne niespełniający wymagań określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Dębowiec, zostanie dostarczony odpowiedni pojemnik, a do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi doliczona zostanie opłata określona w §3 ust 1.

§ 5. 1. Zapotrzebowanie na skorzystanie z usługi należy zgłosić w formie deklaracji.

2. Wzór deklaracji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk


Załącznik do Uchwały Nr 248/XXVIII/2013
Rady Gminy Dębowiec
z dnia 11 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Nikolay Kirov

Od 1996 r. wykładowca i doradca w zakresie: • Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w biznesie • Przywództwa, wdrażania zmian organizacyjnych i rozwiązywania konfliktów • Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych, Budowania modelów e-Biznesu i Strategii Przez prawie 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w moich wykładach, szkoleniach i sesjach strategicznych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych, programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej a także na międzynarodowym programie Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca „Kozminski AMP - Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, na którym prowadziłem zajęcia w EADA Business School. Na swoich kursach pokazuje jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów. Jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty. Obecnie jest Dyrektorem ds. Strategii i Rozwoju - Center of Excellence - Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów - Akademii Leona Koźmińskiego. Partnerem i członkiem zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członkiem Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członkiem Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członkiem Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards, Członkiem Kapituły nagrody "Lwy Koźmińksiego" oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe". Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów oraz studiów podyplomowych „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Jest również opiekunem i promotorem kilkudziesięciu strategicznych projektów doradczych prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekunem i promotorem ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej. Zostań ekspertem portalu Infor.pl »