| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/337/13 Rady Miejskiej w Zawierciu

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska

w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010 r.w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które wykonały zadania modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 400a ust. 1 pkt 5), art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

- Rada Miejska w Zawierciu

- uchwala

§ 1. 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010 r. - „Regulamin udzielania dotacji z budżetu gminy na zadanie służące ograniczeniu niskiej emisji na terenie Gminy Zawiercie”:

1) zmienić treść ust. 16, który otrzymuje brzmienie:

Wymogiem przyznania dotacji jest udokumentowanie przez Inwestora wywiązywania się z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Zawiercie..

2. W załączniku nr 2 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010 r. - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na likwidacje pokryć dachowych i/lub elewacji zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Zawiercie”:

1) zmienić treść ust. 9 pkt 4), który otrzymuje brzmienie:

informacja o wyrobach zawierających azbest;

2) zmienić treść ust. 10, który otrzymuje brzmienie:

Wymogiem przyznania dotacji jest udokumentowanie przez Inwestora wywiązywania się z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Zawiercie..

3. W załączniku nr 4 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 grudnia 2010 r. - „Regulamin udzielenia dotacji z budżetu gminy na wyposażenie nieruchomości na terenie Gminy Zawiercie w przydomowy kompostownik"

1) skreślić ust. 4:

Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie przez Inwestora aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych;

2) w ust. 11 skreślić pkt 3):

aktualna umowa na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości;

3) zmienić treść ust. 12, który otrzymuje brzmienie:

Wymogiem przyznania dotacji jest udokumentowanie przez Inwestora wywiązywania się z obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz niezaleganie w podatkach i opłatach lokalnych na rzecz Gminy Zawiercie..

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zawiercie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


inż. Edumnd Kłósek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »