| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/316/2013 Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zmianami), art. 4 ust 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197 poz. 1172 z późn. zmianami), art. 6 l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.z 2012r. poz. 391 ze zmianami)

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1.

Zarządza się pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2.

Inkasentami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są osoby wymienione w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały „Wykaz inkasentów na terenie gminy Ogrodzieniec”.

§ 3.

Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7% sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do Urzędu Miasta i Gminy opłat.

§ 4.

1. Termin rozliczenia inkasentów ustala się do następnego dnia, następującego po terminach płatności tj. 31 styczeń, 30 kwiecień, 31 lipiec, 31 październik.

2. W przypadku, kiedy termin płatności przypada w dzień wolny od pracy, terminem rozliczenia jest pierwszy dzień roboczy następujący po tym dniu.

§ 5.

Wypłata wynagrodzenia za inkaso od sumy zainkasowanej, następować będzie w ciągu 14 dni następujących po terminach płatności wymienionych w § 4 pkt 1.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ogrodzieniec.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Maria Lipka-Stępniewska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/316/2013
Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
z dnia 19 czerwca 2013 r.

WYKAZ INKASENTÓW NA TERENIE GMINY OGRODZIENIEC

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO INKASENTA

1. Fugasówka

Stefan Selejdak

2. Giebło

Edward Szlachta

3. Giebło Kolonia

Edward Grzebieluch

4. Gulzów             

Janusz Łypaczewski

5. Kiełkowice

Anna Szlachta

6. Mokrus

Sławomir Szlachta

7. Podzamcze

Michał Kusiak

8. Ryczów

Stefan Biedak

9. Ryczów Kolonia

Beata Jakacz

10. Żelazko

Krzysztof Piątek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacko Radcowska Kacprzak Kowalak sp. p. w Poznaniu

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »