| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Tychy; Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 10 maja 2013r.

do porozumienia nr 4/TZ/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Miastu Tychy zadania własnego Województwa Śląskiego polegającego na organizowaniu i zarządzaniu publicznym transportem zbiorowym w zakresie wojewódzkich przewozów pasażerskich na terenie województwa śląskiego

Województwem Śląskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Ligonia 46, reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach:

Aleksandry Gajewskiej                             Wicemarszałka Województwa Śląskiego

Stanisława Dąbrowy                             Członka Zarządu Województwa Śląskiego

a

Miastem Tychy, z siedzibą w Tychach przy Al. Niepodległości 49, reprezentowanym przez:

Andrzeja Dziubę                 Prezydenta Miasta Tychy

Mieczysława Podmokłego Zastępcę Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury

§ 1.

Działając w oparciu o § 8 porozumienia nr 4/TZ/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. Strony zgodnie postanawiają dokonać następujących zmian w przedmiotowym porozumieniu:

1. W § 5 ust. 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

d. Rozliczenie roczne z przekazanych środków dotacji celowej zostanie złożone przez Miasto Tychy Województwu Śląskiemu nie później niż do dnia 17 stycznia 2014 roku; niewykorzystana w danym roku dotacja podlega zwrotowi na rachunek Województwa Śląskiego nr:86 1240 6292 1111 0010 5063 2629zgodnie z art. 251 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 2.

Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3.

Aneks niniejszy obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

§ 4.

Aneks został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

Wicemarszałek Województwa Śląskiego


Aleksandra Gajewska


Członek Zarządu Województwa Śląskiego


Stanisław Dąbrowa

Prezydent Miasta Tychy


Andrzej Dziuba


Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Infrastruktury


Mieczysław Podmokły

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Białobrzewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »