| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/247/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 14 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 art. lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn.) w związku z art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. z 2013 r. , poz.182 z późn. zm.), art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197,poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1. w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi , stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/103/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 08 luty 2012 r. wprowadzić następujące zmiany:

1) w §1 po wyrażeniu „ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, dodać wyrażenie:

„ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm. );

2) w § 5 po pkt  4) dodać pkt 4a) o brzmieniu:

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w formie:

- przyznawania i realizacji pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »