| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/247/2013 Rady Gminy Lubomia

z dnia 14 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 art. lit. h, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 tekst jedn.) w związku z art.110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( tekst jedn. z 2013 r. , poz.182 z późn. zm.), art.4 ust.1 i art.13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197,poz. 1172), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Rada Gminy Lubomia
uchwala, co następuje:

§ 1. w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubomi , stanowiącym załącznik do uchwały nr XX/103/2012 Rady Gminy Lubomia z dnia 08 luty 2012 r. wprowadzić następujące zmiany:

1) w §1 po wyrażeniu „ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”, dodać wyrażenie:

„ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. z 2004 r. Dz. U. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm. );

2) w § 5 po pkt  4) dodać pkt 4a) o brzmieniu:

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w formie:

- przyznawania i realizacji pomocy materialnej dla uczniów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Lubomia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lubomia


mgr Roman Bizoń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Kosy

Ekspert, trener, konsultant, wykładowca uniwersytecki. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Doradztwem w zarządzaniu zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 15 lat, realizując różnorodne projekty z zakresu HR. Ma za sobą długoletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych firmach doradczych: Capgemini Ernst & Young, SHL Ireland, Hudson Global Resources, PWC. Zrealizował różnorodne projekty dla wiodących organizacji działających w Polsce, Irlandii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii (m.in. Accenture, Aer Rianta, AIB, Bank of Ireland, Dairygold, Lafarge, Oriflame, Sulzer, Ulster Bank). Autor artykułów publikowanych w Serwis HR, Personel i Zarządzanie oraz Rzeczpospolitej, a także pozycji naukowych i książkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »