| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr Ed-I.031.4.2013 Prezydenta Miasta Częstochowy; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 7 czerwca 2013r.

w sprawie objęcia opieką psychologiczno-pedagogiczną przez Gminę Miasto Częstochowa dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Kłobuckiego

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z   dnia 20   grudnia 2012   r. w   sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w   2013   r. (Dz.   U.   z   2012   r., poz. 1541), strony porozumienia ustalają co następuje:  

§   1.   Powiat Kłobucki przekazuje, a   Prezydent Miasta Częstochowy obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i   młodzież z   autyzmem mieszkającą na terenie Powiatu Kłobuckiego.  

§   2.   Z tytułu realizacji opieki wynikającej z   porozumienia Powiat Kłobucki przekaże w   roku 2013   dotację w   wysokości   112,27 zł   na jedno dziecko, co stanowi   70%   subwencji wynikającej z   algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej (z uwzględnieniem wskaźnika korygującego Di dla powiatu m. Częstochowy) dla jednostek samorządu terytorialnego na pozaszkolne zadania oświatowe realizowane przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w   2013   r. (   Waga P 43=0,03   ).  

§   3.   1.   Należność określoną w   §   2   Powiat Kłobucki przekaże w   terminie do 30   listopada 2013   r. po uzgodnieniu liczby dzieci i   młodzieży objętych opieką w   2013   roku na konto:   Urząd Miasta Częstochowy-Gmina ING Bank Śląski S.A. 56   1050 1142   1000 0022   7998 4005   .  

2.   W przypadku niewywiązania się z   płatności w   terminie określonym w   pkt. 1   zostaną naliczone odsetki ustawowe.  

§   4.   Powiatowi Kłobuckiemu jako organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania ww. dotacji.  

§   5.   Porozumienie obejmuje okres od 1   stycznia 2013   r. do 31   grudnia 2013   r.  

§   6.   Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga zachowania formy pisemnej w   postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.  

§   7.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania.  

§   8.   Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   9.   Porozumienie zostało sporządzone w   czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z   których dwa egzemplarze pozostają w   aktach strony przyjmującej, a   dwa egzemplarze w   aktach strony powierzającej.  

 

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:  

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy  

 

 

Przemysław   Koperski  

z up.   Prezydenta Miasta Częstochowy:  

 

Naczelnik Wydziału Edukacji  

 

 

Ryszard   Stefaniak  

Starosta Kłobucki  

 

 

Roman   Minkina  

 

Członek Zarządu Powiatu Kłobuckiego  

 

 

Maciej   Biernacki  

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »