| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/256/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie powiatu pszczyńskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595) w związku z art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)             


Rada Powiatu
uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie powiatu pszczyńskiego, dokonać następujących zmian:

1. § 2 ust. 1 pkt 1 o otrzymuje brzmienie:

niepublicznym placówkom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 na każdego ucznia uczestniczącego, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu pszczyńskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, na podstawie danych uzyskanych z najbliższego powiatu.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. określający wzór informacji o liczbie uczniów celem ustalenia kwoty dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.             

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/256/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.


Informacja o liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków celem ustalenia kwoty dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego należnej za miesiąc ......................................roku

1. Nazwa i adres szkoły/placówki                                                                      ..................................................................................................................................................................

2. Typ rodzaj szkoły/placówki.........................................................................................................................

3. Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca........................roku.

4. Liczba uczniów/słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązujących zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu..................................roku.

5. Oświadczam, że wszystkie podane przeze dane są zgodne ze stanem faktycznym.             

             

...................................., dnia.......................                                          ...............................................................

              (miejscowość)                                                                                    (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania osoby prowadzącej)

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »