| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/256/13 Rady Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 19 czerwca 2013r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie powiatu pszczyńskiego

Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.595) w związku z art. 90 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.)             


Rada Powiatu
uchwala:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu powiatu dla niepublicznych placówek oświatowych działających na terenie powiatu pszczyńskiego, dokonać następujących zmian:

1. § 2 ust. 1 pkt 1 o otrzymuje brzmienie:

niepublicznym placówkom, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 na każdego ucznia uczestniczącego, w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu w wysokości 50% ustalonych w budżecie powiatu pszczyńskiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia, a w przypadku braku na terenie powiatu szkoły publicznej danego typu i rodzaju, na podstawie danych uzyskanych z najbliższego powiatu.

2. Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/232/09 Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 26 sierpnia 2009r. określający wzór informacji o liczbie uczniów celem ustalenia kwoty dotacji otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.             

PRZEWODNICZĄCY RADY


Eugeniusz Pająk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/256/13
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 19 czerwca 2013 r.


Informacja o liczbie uczniów/słuchaczy/wychowanków celem ustalenia kwoty dotacji z budżetu Powiatu Pszczyńskiego należnej za miesiąc ......................................roku

1. Nazwa i adres szkoły/placówki                                                                      ..................................................................................................................................................................

2. Typ rodzaj szkoły/placówki.........................................................................................................................

3. Liczba uczniów/słuchaczy/wychowanków wg stanu na pierwszy dzień miesiąca........................roku.

4. Liczba uczniów/słuchaczy uczestniczących w co najmniej 50% obowiązujących zajęć edukacyjnych w poprzednim miesiącu..................................roku.

5. Oświadczam, że wszystkie podane przeze dane są zgodne ze stanem faktycznym.             

             

...................................., dnia.......................                                          ...............................................................

              (miejscowość)                                                                                    (podpis i pieczątka osoby upoważnionej
do reprezentowania osoby prowadzącej)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »