| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/168/2013 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chełm Śląski, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art 15 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 nr 5 poz 13) oraz § 3 ust 6 pkt 3 i ust 7 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie rozkładów jazdy (Dz. U z 2012 poz 451)

Rada Gminy Chełm Śląski uchwala , co następuje :

§ 1. 1. Udostępnia się operatorom i przewoźnikom wykonującym przewozy osób w transporcie drogowym w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 nr 5 poz 13) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( tj.Dz.U. z 2012 poz. 1265 z późn. zm.), przystanki komunikacyjne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. Warunki i zasady korzystania z przystanków, o których mowa w ust 1 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 3. Traci moc uchwała nr XVII/111/2012 Rady Gminy Chełm Śląski z dnia 28.08.2012 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/168/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 4 czerwca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm Śląski

Lp

Miejscowość

Ulica

Nazwa przystanku

Numer przystanku

1

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Podłuże

01

2

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski  - Techników

02

3

Chełm Śląski

Techników

Chełm Śląski - Fawent

03

4

Chełm Śląski

Stacyjna

Chełm Śląski - Stacyjna

04

5

Chełm Śląski

Stacyjna

Chełm Śląski - Wiosenna

05

6

Chełm Śląski

Śląska

Chełm Śląski - Kościół

06

7

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Brzechwy

07

8

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Śląska

08

9

Chełm Śląski

Chełmska

Kopciowice - Ludowa

09

10

Chełm Śląski

Chełmska

Kopciowice - Zakole

10

11

Chełm Śląski

Górnośląska

Kopciowice - Karłowicza

11

12

Chełm Śląski

Górnośląska

Chełm Mały - Górnośląska

12

13

Chełm Śląski

Górnośląska

Chełm Mały - pętla

13

14

Chełm Śląski

Chełmska

Chełm Śląski - Osada

14

15

Chełm Śląski

Odrodzenia

Chełm Śląski - Odrodzenia

15

16

Chełm Śląski

Odrodzenia

Chełm Śląski - Odrodzenia przejazd kolejowy

16


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/168/2013
Rady Gminy Chełm Śląski
z dnia 4 czerwca 2013 r.

§ 1. Udostępnianie operatorom i przewoźnikom przystanków komunikacyjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy operatorem lub przewoźnikiem, a Gminą Chełm Śląski.

§ 2. Operatorzy i przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich pojazdy wyłącznie zgodnie z przyjętym i opublikowanym na podstawie obowiązujących przepisów rozkładem jazdy.

§ 3. Zabrania się korzystania z przystanków komunikacyjnych w celu przerw technicznych lub wynikających z czasu pracy kierowcy.

§ 4. Pojazdy winne się zatrzymywać w odległości nie większej niż 15 m od słupka za znakiem D15 lub tablicy oznaczającej przystanek; a w przypadku przystanku z zatoką w tej zatoce tak aby umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z pojazdu .Czas postoju na przystanku nie może być dłuższy niż wymaga to swobodne wyjście i wejście pasażerów korzystających z przewozu.

§ 5. W przypadkach koniecznych, wynikających z czasowego zamknięcia drogi lub zmiany organizacji ruchu korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone. Ograniczenie może polegać na wyłączeniu przystanku z użytkowania lub zmianie jego lokalizacji.

§ 6. Wójt Gminy Chełm Śląski poinformuje w terminie 3 dni roboczych operatora lub przewoźnika o ograniczeniach, o których mowa w §5.

§ 7. Operator lub przewoźnik winien uzgodnić z Wójtem Gminy Chełm Śląski sposób umieszczenia na przystankach rozkładu jazdy oraz ogłoszeń związanych z wykonywanymi przewozami. Dbałość o należyty i czytelny stan tabliczek z rozkładem jazdy należy do obowiązków przewoźnika lub operatora.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »