| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 201/XXVIII/13 Rady Gminy Świerklany

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 70 poz. 473 z 2007r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594)

Rada Gminy Świerklany
uchwala:

§ 1. Ustala się następujące zasady usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 50 metrów od:

1) placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych,

2) obiektu kultu religijnego, kościołów, kaplic, domów modlitwy.

2. Pomiaru dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu pieszych od drzwi wejściowych obiektów chronionych określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży napojów alkoholowych. W przypadku, gdy obiekty są ogrodzone, pomiaru odległości dokonuje się  najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych dla ruchu od wejścia na teren posesji chronionej do wejścia na teren sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXV/288/97 Rady Gminy Świerklany z dnia 29 lipca 1997r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »