| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/220/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 21 czerwca 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594), oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:

§ 1. 1.               Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej z góry bez wezwania , w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w terminach:

1)               za I kwartał do 31 stycznia danego roku;

2)               za II kwartał do 30 kwietnia danego roku;

3)               za III kwartał do 31 lipca danego roku;

4)               za IV kwartał do 31 października danego roku.

2.               Wysokość stawki, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

3.               Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa w dniu 31 lipca 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

§ 2. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy regulować przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łękawica, który zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty lub wpłacać w kasie Urzędu Gminy Łękawica.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/172/12 Rady Gminy Łękawica z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Bronisław Stachura

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »