| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/379/2013 Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Sławków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594) oraz z art. 42 ust.7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.zm.) Rada Miejska w Sławkowie

uchwala:

§ 1. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

2. Godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe, zgodnie z art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli łączących w ramach jednego etatu zajęcia o różnym wymiarze pensum ustala się według wzoru:
W = (x1+ x2+… xn) : [( x1: y1) + (x2:y2) +… (xn:yn)]

gdzie:

W oznacza średni tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

x1, x2…xn − oznacza ilość godzin realizowanych przez nauczyciela w ramach danego przedmiotu, przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

y1, y2…yn − oznacza liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określoną dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz w uchwałach Rady Miejskiej.

4. Obliczone pensum zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że wielkości wynoszące poniżej 0,50 pomija się, a 0,50 i więcej podwyższa się do pełnej liczby.

5. Wartość godziny ponadwymiarowej oblicza się wg stawki osobistego zaszeregowania danego nauczyciela i ustalonego pensum.

6. Pensum dla nauczyciela realizującego jeden etat łączony ustala się indywidualnie dla każdego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marian Malicki

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »