| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/212/2013 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku, o samorządzie powiatowym (Dz.U.2013.595-j.t.), art. 42 ust.4 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 217 tj.) w celu dostosowania dotychczasowego statutu do przepisów ustawy o działalności leczniczej, oraz w związku z Uchwałą Rady Społecznej nr 7/02/2013 r., Uchwałą Rady Społecznej nr 8/02/2013,na wniosek Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

Rada Powiatu Gliwickiego Uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie uchwalonym Uchwałą
nr XXI/118/2012 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 26 kwietnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. treść §2 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Działalność Lecznicza Zespołu prowadzona jest przez komórki organizacyjne wymienione w załączniku
nr 2 do Statutu.

2. w § 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

W ramach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie funkcjonuje przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego pod nazwą Zespół Opieki Ambulatoryjnej.

3. w § 7 wykreśla się pkt 4.

4. w § 15 pkt. 1 wykreśla się lit. „e ”

5. w § 15 pkt. 2 dodaje się lit.„ e ” oraz lit. „f ” w brzmieniu:

e) „zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu ”

f) „regulaminu organizacyjnego ”

6. treść § 16 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Schemat organizacyjny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

7. treść § 16 ust.2 otrzymuje brzmienie

Skład jednostek i komórek organizacyjnych w których prowadzona jest działalność Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie - Zespół Opieki Ambulatoryjnej określa załącznik nr 2 do Statutu.

8. załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Mamok


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/212/2013.
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Schemat Organizacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/212/2013
Rady Powiatu Gliwickiego
z dnia 27 czerwca 2013 r.

załącznik nr 2 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie

WYKAZ JEDNOSTEK WRAZ Z KOMÓRKAMI W KTÓRYCH PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ ZESPOŁU

I. PRZYCHODNIE REJONOWE

1. Przychodnia Rejonowa Nr 1

ul. Ks. A. Koziełka 8

44-190 Knurów

1) Poradnie :

a) Ogólna

b) D i D1

Gabinety Diagnostyczno - Zabiegowe -2

Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej

2) Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne:

a) Poradnia Ginekologiczna-Położnicza

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy

b) Poradnia Zdrowia Psychicznego

2. Przychodnia Rejonowa Nr 2

ul. Kazimierza Wielkiego 6

44-194 Knurów

1) Poradnie :

a) Ogólna

b) D i D1

Gabinety Diagnostyczno - Zabiegowe - 2

Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej

2) Poradnia:

a) D i D1

Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy

Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej

ul. Dywizji Kościuszkowskiej 8

44- 196 Knurów

3) Poradnia:

a) Ogólna

Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy

Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej

ul. Marynarzy 11

44- 196 Knurów

4) Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne:

a) Poradnia Diabetologiczna

b) Poradnia Urologiczna

c) Poradnia Otolaryngologiczna

d) Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

e) wykreślono

5) Pracownia fizjoterapii dla dzieci

6) wykreślono

7) Pracownia diagnostyczna RTG

3. Przychodnia Rejonowa Nr 3

ul. Aleja Piastów 4 b

44-193 Knurów

Poradnie:

a) Ogólna

b) D i D1

Gabinety Diagnostyczno - Zabiegowe - 2

Gabinet Pielęgniarki i Położnej Środowiskowej

4. Przychodnia Rejonowa Nr 4

ul. Dworcowa 38 a

44-190 Knurów

1) Poradnia:

a) Ogólna

Gabinet Zabiegowy z Punktem Szczepień

2) Ambulatoryjna Specjalistyczna Opieka Zdrowotna

Poradnie Specjalistyczne:

a) Poradnia Okulistyczna

b) Poradnia Neurologiczna

c) Poradnia Skórno – Wenerologiczna

3) Medycyny Pracy

II. WYKAZ POZOSTAŁYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

ul. Niepodległości 8

44-190 Knurów

1. Dział Organizacji i Nadzoru w tym: Sekcja Statystyki Medycznej, Sekcja Informatyki

2. Inspektorat d/s BHP i PPOŻ

3. Stanowisko d/s Zakażeń

4. Inspektor d/s Obronnych

5. Radca Prawny

6. Pełnomocnik d/s Zintegrowanych Systemów Zarządzania

7. Dział Księgowości i Kadr

8. Stanowisko d/s Administracji

9. Stanowisko d/s Eksploatacji i Remontów

10. Składnica Dokumentów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »