| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/152/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217) i art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 tj.)

Rada Gminy Bojszowy uchwala

W statucie Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach przyjętego uchwałą Nr XIX/117/2012 Rady Gminy Bojszowy z dnia 3 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 skreśla się, nadając mu nowe brzmienie: „§ 1 ust. 1 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach jest podmiotem leczniczym nie będącym przedsiębiorcą działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który prowadzi działalność leczniczą w przedsiębiorstwie pod nazwą Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna.

ust. 2 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach działa na podstawie:

a) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2013, poz. 217)

b) ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

c) niniejszego statutu,

ust. 3 siedzibą GZOZ Bojszowy są Bojszowy, ul. Świętego Jana 41

ust. 4 Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach jest wpisany do:

- Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055758

- rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego pod numerem 000000012532”.

2. § 7 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy osoby koordynującej pracę personelu, głównego księgowego i Rady Społecznej jako organu doradczego”.

3. § 8 skreśla się nadając mu nowe brzmienie: „§ 8 Wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa działającego pod nazwą Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego statutu”.

4. W § 9 zmienia się ust. 2, który otrzymuje brzmienie: „Sposób i warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w GZOZ nieuregulowane w Ustawie oraz niniejszym Statucie, określa Regulamin Organizacyjny”.

5. § 11 skreśla się nadając mu nowe brzmienie: „Zadania Rady Społecznej wynikają z ustawy o działalności leczniczej”.

6. Dotychczasowy załącznik nr 1 skreśla się nadając mu nowe brzmienie:

Załącznik nr 1 do statutu Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach.

Wykaz komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa działającego pod nazwą Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bojszowach – Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna:

1. Poradnia specjalistyczna dla Kobiet – Poradnia ginekologiczna

2. Poradnia stomatologiczna

3. Pracownia diagnostyczna EKG,USG

4. Medycyna szkolna – opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza rodzinnego - Szkoła Podstawowa im. Wilhelma Gawlikowicza w Bojszowach, ul. Św. Jana 33.

5. Medycyna szkolna – opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza rodzinnego - Gminne Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi im. Roku Jubileuszowego w Bojszowach, ul. Św. Jana 33a.

6. Medycyna szkolna – opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza rodzinnego - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. księdza Jerzego Popiełuszki w Świerczyńcu, ul. Sierpowa 38.

7. Medycyna szkolna – opieka w miejscu nauczania i wychowania w ramach poradni lekarza rodzinnego - Szkoła Podstawowa im. Józefa Kassolika w Międzyrzeczu, ul. Żubrów 13.

8. Pracownia rehabilitacji i fizykoterapii

9. Poradnia lekarza rodzinnego

10. Gabinet pielęgniarki środowiskowej.

11. Gabinet  położnej środowiskowej

12. Poradnia Medycyny Pracy

13. Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

7. Skreśla się załącznik nr 2 – Schemat organizacyjny Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bojszowach

§ 2. Odpowiedzialny za wykonanie uchwały Wójt Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Comperia.pl

Porównywarka finansowa nr 1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »