| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/226/13 Rady Miejskiej w Łazach

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia Programu Wsparcia „Rodzina 3+” w Gminie Łazy

Na podstawie art. 110 ust. 10 ustawy o   pomocy społecznej z   dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. nr 175, z   dnia 7   luty 2013 r. poz 182)   na wniosek Burmistrza Łaz   ,   Rada Miejska w   Łazach uchwala co następuje:  

§   1.  

1.   Uchwała reguluje zasady wprowadzania Programu Wsparcia „Rodzina 3+”.  

2.   Program skierowany jest do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Łazy.  

3.   Program ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, poprzez umacnianie więzi rodzinnych, wspieranie jej funkcji, a   także promowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych i   ułatwienie ich członkom dostępu do różnorodnych dóbr i   usług, w   szczególności kultury i   sportu.  

§   2.  

Cele Programu realizowane będą w   szczególności poprzez:  

-   wprowadzenie ulg dla członków rodzin wielodzietnych udzielanych prez jednostki organizacyjne Gminy Łazy,  

-   wprowadzenie ulg dla rodzin wielodzietnych udzielanych przez inne podmioty, o   ile wyrażą na to zgodę,  

-   promocję Programu w   mediach.  

§   3.  

1.   Przez rodzinę wielodzietną rozumie się wspólnie zamieszkujące na terenie Gminy Łazy, rodziców albo rodzica, utrzymującego troje lub więcej dzieci w   wieku do 18 roku życia.  

2.   Za dziecko uważa się także osobę powyżej 18 roku życia jednak nie   dłużej niż do 25 roku życia jeżeli pobiera naukę.  

3.   Przez rodzica należy także rozumieć opiekuna, o   ile opieka wynika z   orzeczenia Sądu.  

§   4.  

1.   Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z   niniejszej uchwały jest Karta „Rodzina 3+” zwana dalej Kartą.  

2.   Karta będzie wydawana bezpłatnie przez Kierownika OPS na wniosek uprawnionego po stwierdzeniu spełniania wymogów przewidzianych niniejszą uchwałą.  

3.   Karta wydawana będzie na okres jednego roku.  

4.   Karta zawierać będzie w   szczególności: imię i   nazwisko osoby na którą została wystawiona, datę ważności, nr karty.  

5.   Osoba na którą karta została wydana jest zobowiązana niezwłocznie poinformować OPS w   Łazach o   każdej zmianie ich sytuacji rodzinnej, która wiąże się z   utratą uprawnień do korzystania z   Programu.  

§   5.  

Na podstawie Karty zapewnia się ulgę w   wysokości 20 % na każdego członka rodziny w   opłacie za gospodarowanie odpadami tylko w   przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki na warunkach określonych w   odrębnej uchwale Rady Miejskiej w   Łazach.  

§   6.  

1.   Uczestnikiem Programu może być także inny podmiot niebędący jednostką organizacyjną Gminy Łazy, który zobowiąże się do stosowania ulg na podstawie Karty.  

2.   Uczestnik oraz Gmina zawierają w   tej materii porozumienie, które określa rodzaje i   wysokość ulg udzielanych na podstwie Karty.  

§   7.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Łazach  


Maciej   Kubiczek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »