| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/305/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, art. 6 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 9 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (j.t z 2011r.Nr 45, poz. 236) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Czynności dotyczące wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji dokonuje Wójt Gminy Ożarowice po uzyskaniu opinii Rady Gminy Ożarowice.

§ 2. 1. Wnoszenie wkładów pieniężnych do spółek prawa handlowego w zamian za obejmowane akcje lub udziały następuje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

2. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego w zamian za obejmowane akcje lub udziały następuje po wycenie wnoszonych składników mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »