| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/305/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g, art. 6 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 9 ust.1 ustawy z dnia 21 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (j.t z 2011r.Nr 45, poz. 236) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji projektów uchwał Rady Gminy Ożarowice

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Czynności dotyczące wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji dokonuje Wójt Gminy Ożarowice po uzyskaniu opinii Rady Gminy Ożarowice.

§ 2. 1. Wnoszenie wkładów pieniężnych do spółek prawa handlowego w zamian za obejmowane akcje lub udziały następuje w ramach kwot przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy na dany rok.

2. Wnoszenie wkładów niepieniężnych do spółek prawa handlowego w zamian za obejmowane akcje lub udziały następuje po wycenie wnoszonych składników mienia komunalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Kędzia

Przemysław Kędzia, prezes Business Media Software Solutions

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »