| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/319/2013 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1,  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                ( j.t Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ), art. 6k ust. 3 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały                  Nr XL/546/2010 Rady Gminy Ożarowice z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Gminy Ożarowice
uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 Uchwały Nr XX/264/2012 Rady Gminy Ożarowice z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności na terenie Gminy Ożarowice wprowadza się pkt. 3 w następującym brzmieniu:

W przypadku zamieszkiwania na nieruchomości rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę składającą się z rodziców/ rodzica/opiekuna prawnego i wychowujących troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje ustala się stawkę w wysokości 4 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny. W przypadku, gdy członkami rodzin wielodzietnych są dzieci, które ukończyły 18 lat niezbędne jest dostarczenie oświadczenia o kontynuowaniu nauki, przy czym oświadczenie należy składać co roku w terminie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ożarowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »