| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/245/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U.Nr.157 poz.1240)

R a d a G mi n y R a j c z a uchwala co następuje :

W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 14.542,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 231.333,- zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy działami zgodnie z zał.nr 2 do uchwały.

§ 4.                                                                                    

1. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

2. Załącznik nr 09 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

3. Załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

4. Załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku z wypracowanymi środkami przez szkoły ; Gimnazjum Rajcza (1.111),SP Rajcza (3.241) SP Rycerka Górna ( 1.500) ,SP Zwardoń ( 3.090), w związku z przystąpieniem do realizacji projektu ””Climbing for all”-bezpieczeństwo i aktywność fizyczna w górach –budowa ścianki wspinaczkowej w Rajczy”(216.791),zwiększenie środków przekazanych w formie darowizny na realizację zmiany w planie przestrzennym gminy (5.600) oraz zmianami pomiędzy działami w celu zabezpieczenia środków na wywóz śmieci z terenu gminy a także z uwolnieniem części zabezpieczenia poręczenia dla Związku Międzygminnego w Żywcu.(-92.835)

1. Planowane dochody budżetowe                                                         - 31.666.875,28

2. Planowane wydatki budżetowe                                                         - 32.518.460,28

3. Deficyt budżetu ;                                                                       - 851.585
pokryty zostanie z kredytów                                                                       - 851.585

4. Rozchody ( spłaty)                                                                       - 2.009.240

- kredytów bankowych                                                                       - 1.930.200

- pożyczek                                                                                                   - 79.040              
w tym,

- na realizacje projektów                                                                       - 912.000

5. Przychody                                                                                     - 2.860.825

- kredyty bankowe                                                                                     - 2.343.841

- pożyczki                                                                                                   - 516.984

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII / 245 /2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII / 245 /2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII / 245 /2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII / 245 /2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII / 245 /2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII / 245 /2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 24 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Słodzińska - Wawrzonek

Prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, prawie cywilnym i rodzinnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »