| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 poźn. zm.)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

§ 1. W treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice  stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 1433)  dokonuje się następujących zmian:

1) w § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

do selektywnego zbierania odpadów należy stosować:

a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 100 l,

b) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

2) w § 9 ust 5 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki wymienione w ust. 2 służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych poprzez ich zakup,  najem lub użyczenie od przedsiębiorcy;

3) w § 9 ust 7 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

na nieruchomości zamieszkiwanej przez pięć lub sześć osób właściciel zobowiązany jest wyposażyć taką nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności 110 l  lub 120 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l oraz jeden pojemnik o pojemności 240 l,  chyba, że wywóz odpadów odbywać się będzie częściej niż raz w miesiącu;

5) nieruchomości zamieszkiwane przez liczbę mieszkańców większą niż sześć  właściciel ma obowiązek wyposażyć taką nieruchomości w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania biorąc pod uwagę normatywy ustalone w niniejszym Regulaminie;;

4) w § 15 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

              „2) zmieszanych

a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w tygodniu,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej dwa raz w miesiącu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »