| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/270/2013 Rady Miejskiej w Sośnicowicach

z dnia 24 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 594 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012, poz. 391 poźn. zm.)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach

Rada Miejska w Sośnicowicach
uchwala:

§ 1. W treści Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice  stanowiącego załącznik do uchwały  Nr XXIII/199/2012 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2013 r. poz. 1433)  dokonuje się następujących zmian:

1) w § 9 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

do selektywnego zbierania odpadów należy stosować:

a) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 100 l,

b) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

2) w § 9 ust 5 otrzymuje brzmienie:

Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki wymienione w ust. 2 służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych poprzez ich zakup,  najem lub użyczenie od przedsiębiorcy;

3) w § 9 ust 7 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

na nieruchomości zamieszkiwanej przez pięć lub sześć osób właściciel zobowiązany jest wyposażyć taką nieruchomość w trzy pojemniki o pojemności 110 l  lub 120 l każdy lub jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l oraz jeden pojemnik o pojemności 240 l,  chyba, że wywóz odpadów odbywać się będzie częściej niż raz w miesiącu;

5) nieruchomości zamieszkiwane przez liczbę mieszkańców większą niż sześć  właściciel ma obowiązek wyposażyć taką nieruchomości w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania biorąc pod uwagę normatywy ustalone w niniejszym Regulaminie;;

4) w § 15 ust 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

              „2) zmieszanych

a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,

b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w tygodniu,

c) dla nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej dwa raz w miesiącu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach


Regina Bargiel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Bridgestone

To czołowy światowy producent opon do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli, maszyn rolniczych, samolotów oraz maszyn do robót ziemnych, a także dostawca rozwiązań w zakresie bieżnikowania Bandag dla samochodów ciężarowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »