| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/309/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.),Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wilamowice, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) a zwanymi dalej właścicielami nieruchomości.

§ 2.

1. Określa się górne stawki opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z zastrzeżeniem § 3, w wysokości brutto (łącznie z podatkiem VAT):

1) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 50 l - 11,00 zł;

2) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 110 l - 22,00 zł;

3) za jednokrotne odebranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z jednego pojemnika o objętości 1100 l - 120,00 zł.

2. Określa się górne stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości: 80,00 zł za 1m3.

§ 3.

1. W przypadku gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 2 ust. 1, określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych nie podlegających segregacji z jednego pojemnika o objętości 50 l - 8,50 zł;

2) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych nie podlegających segregacji z jednego pojemnika o objętości 110 l - 17,00 zł;

3) za jednokrotne odebranie odpadów komunalnych nie podlegających segregacji z jednego pojemnika o objętości 1100 l - 90,00 zł;

2. W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, górne stawki opłat za usługi, o których mowa w § 2 ust. 1, dotyczące odbierania selektywnie zebranych odpadów określa się w wysokości:

1) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranego popiołu z jednego pojemnika o objętości 110 l - 15,50 zł;

2) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów, tj. papier i tektura z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

3) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów, tj. szkło z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

4) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów, tj. tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

5) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów zielonych z jednego pojemnika o objętości 80 l - 4,50 zł;

6) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych przeterminowanych leków do 1 kg - 4,50 zł;

7) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych baterii i akumulatorów do 1 kg - 4,50 zł;

8) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do 1 m3- 30,00 zł;

9) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych mebli i odpadów wielkogabarytowych do 1 m3- 30,00 zł;

10) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych chemikaliów do 5 kg - 4,50 zł;

11) za jednokrotne odebranie 1 szt. selektywnie zebranych opon - 4,50 zł;

12) za jednokrotne odebranie selektywnie zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych do 1 tony - 150,00 zł.

§ 4.

Opłata za usługi, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 - 12 podlega zwiększeniu proporcjonalnie do ciężaru lub objętości poszczególnych frakcji odpadów.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 6.

Traci moc uchwała nr XXXIX/345/06 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 9 czerwca 2006 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wilamowice oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »