| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/318/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Do Uchwały Nr XXVII/263/12 z 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2013:

1) w § 3 dopisuje się pkt 5 o brzmieniu:

ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 450.000 zł;

2) w § 10 dopisuje sie pkt 3 o brzmieniu:

udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 450.000 zł.

§ 2.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę277.478,50 zł

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę22.279,50 zł

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy ” i nadaje się treść jak wzałączniku nr 3.

§ 5.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w              załączniku nr 4.

§ 6.

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiazałącznik nr 5.

§ 7.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak wzałączniku nr 6.

§ 8.

Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013

PRZYCHODY

Dział

400

900

Rozdział

40002

90001

• dotacja celowa

+ 104.505,00 zł

+ 593.180,00 zł


WYDATKI

Dział

400

710

900

Rozdział

40002

71095

90001

• wydatki bieżące

---

+1.000,00 zł

-1.000,00 zł

• wydatki majątkowe
w tym dotacje celowe

+ 104.349,00 zł
+104.349,00 zł

+ 156,00 zł
+156,00 zł

+ 593.180,00 zł
+ 593.180,00 zł

Plan przyjmuje brzmienie jak wzałączniku nr 7.

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów

-

46.163.412,84 zł

po stronie wydatków

-

49.923.892,75 zł

planowany deficyt

-

3.760.479,91 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 3.760.479,91 zł zostanie pokryty z :

a)

zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

-

167.018,00 zł

b)

zaciągniętych na rynku krajowym kredytów

-

1.300.000,00 zł

c)

wolnych środków

-

1.450.633,91 zł

d)

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


-

842.828,00 zł

§ 11.

Kwoty wykazane w §2, §3 i §9 wprowadzają zmiany do załączników:

-

nr 1

-

dochody budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2

-

wydatki budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 3

-

przychody i rozchody budżetu Gminy,

-

nr 7

-

zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-

nr 9

-

dotacje z budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 11

-

plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »