| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/318/13 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz art. 211 i 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Do Uchwały Nr XXVII/263/12 z 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilamowice na rok 2013:

1) w § 3 dopisuje się pkt 5 o brzmieniu:

ustala się limit zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji do wysokości 450.000 zł;

2) w § 10 dopisuje sie pkt 3 o brzmieniu:

udzielania w trakcie realizacji budżetu poręczeń do wysokości 450.000 zł.

§ 2.

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę277.478,50 zł

- załącznik nr 1.

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę22.279,50 zł

- załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach

- załącznik nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w „Przychodach i rozchodach Budżetu Gminy ” i nadaje się treść jak wzałączniku nr 3.

§ 5.

Wykaz „Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2013 roku ” przyjmuje brzmienie jak w              załączniku nr 4.

§ 6.

Zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawiazałącznik nr 5.

§ 7.

Wykaz „Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2013 ” przyjmuje brzmienie jak wzałączniku nr 6.

§ 8.

Dokonuje się zmian w „Planie przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013

PRZYCHODY

Dział

400

900

Rozdział

40002

90001

• dotacja celowa

+ 104.505,00 zł

+ 593.180,00 zł


WYDATKI

Dział

400

710

900

Rozdział

40002

71095

90001

• wydatki bieżące

---

+1.000,00 zł

-1.000,00 zł

• wydatki majątkowe
w tym dotacje celowe

+ 104.349,00 zł
+104.349,00 zł

+ 156,00 zł
+156,00 zł

+ 593.180,00 zł
+ 593.180,00 zł

Plan przyjmuje brzmienie jak wzałączniku nr 7.

§ 9.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

po stronie dochodów

-

46.163.412,84 zł

po stronie wydatków

-

49.923.892,75 zł

planowany deficyt

-

3.760.479,91 zł

§ 10.

Planowany deficyt w kwocie 3.760.479,91 zł zostanie pokryty z :

a)

zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek

-

167.018,00 zł

b)

zaciągniętych na rynku krajowym kredytów

-

1.300.000,00 zł

c)

wolnych środków

-

1.450.633,91 zł

d)

zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


-

842.828,00 zł

§ 11.

Kwoty wykazane w §2, §3 i §9 wprowadzają zmiany do załączników:

-

nr 1

-

dochody budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2

-

wydatki budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 3

-

przychody i rozchody budżetu Gminy,

-

nr 7

-

zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,

-

nr 9

-

dotacje z budżetu Gminy na rok 2013,

-

nr 11

-

plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach na rok 2013.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 13.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/318/13
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Lubasz i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »