| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Chorzów; Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 4 czerwca 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika

2013/037123

Aneks Nr 1
do Porozumienia nr PS.031.5.2012

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie powierzenia Miastu Chorzów prowadzenia Izby Wytrzeźwień dla mieszkańców Miasta Rybnika


zawarty w dniu 4 czerwca 2013 r. w Rybniku pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, zwanym dalej„Miastem Rybnik”, które reprezentuje:

Ewa Ryszka – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika,

działająca na podstawie pełnomocnictwa nr Or-01130/00535/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 3 października 2011 r.

a

Miastem Chorzów – miastem na prawach powiatu, z siedzibą w Chorzowie przy Rynek 1, zwanym dalej„Miastem Chorzów”, które reprezentują:

1. Wiesław Ciężkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa,

2. Lidia Stuchlik – Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.


Strony postanawiają, co następuje:


§ 1. § 2 ust. 2 porozumienia otrzymuje brzmienie:

Dotacja, o której mowa w ust. 1, zostanie przekazana na rachunek bankowy Miasta Chorzów w ING Bank Śląski S.A. nr 18 1050 1214 1000 0023 4669 2557, w terminie 14 dni od daty podpisania niniejszego aneksu..

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

MIASTO RYBNIK                                                                                    MIASTO CHORZÓW

Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika


Ewa Ryszka

Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa


Wiesław Ciężkowski


Naczelnik Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta Chorzów


Lidia Stuchlik

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »