| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/425/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

W związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2011 roku sygn. akt IV SA/GI 441/10 unieważniającym uchwałę Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku nr XLVIII/444/2010 w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2012 roku sygn. akt II OSK 2306/11 oddalającym skargę kasacyjną w przedmiocie stwierdzenia nieważności w/w uchwały.

Rada Powiatu
uchwala:

§ 1

1. Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045463, zwany dalej „Szpitalem”.

2. Zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych przez Szpital nastąpiło z dniem 30 czerwca 2010 roku.

3. Otwarcie likwidacji Szpitala nastąpi z dniem 1 sierpnia 2013 roku.

4. Mienie, w tym wartości niematerialne i prawne, stanowiące własność Szpitala zostaną wniesione po jego likwidacji aportem do Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy
ul. Pyskowickiej 47-51.

5. Zakończenie czynności likwidacyjnych nastąpi do dnia 31 grudnia 2013 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Fiała

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »