| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/287/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.15 ust.1 i art.19 pkt.1 litera”a” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 ze zm.), w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M. P. z 2012 r. poz. 587)Rada Gminy Lelów


uchwala:

§ 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały. Wysokość dziennej opłaty targowej nie może przekroczyć 757,79 zł.

§ 2. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do dnia 30 września 2013 roku obniżyć o 50% wysokość stawek dziennych opłaty targowej pobieranej na targowisku „Mój Rynek” w Lelowie .

§ 3. Termin płatności opłaty targowej ustalić na dzień dokonywania sprzedaży.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/106/2011 Rady Gminy Lelów z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru .

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/287/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kapała-Sokalska

Adwokat, właściciel Kancelarii Adwokackiej AKS

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »