| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.76.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz.594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę1 546 963 , w tym:

1) dochody bieżące 1 146 978 zł,

2) dochody majątkowe 399 985 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi413 864 518, w tym:

1) dochody bieżące 326 120 591 zł,

2) dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę2 983 645 , w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1 290 748

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 692 897 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi489 608 860, w tym:

1) wydatki bieżące 308 779 145 zł,

2) wydatki majątkowe 180 829 715 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 436 682 .

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę75 744 342 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 przychody z tytułu:

1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie              75 034 364

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie              150 000

3) zaciąganej pożyczki w kwocie                                                        559 978 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o1 466 682 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi76 074 342 .

3. Zwiększyć kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o30 000 , z tytułu udzielonych pożyczek.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi330 000 .

5. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększyć o kwotę1 214 377 złplan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększyć o kwotę21 124 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Zmniejszyć  limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę31 022 .

2. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 wynosi559 978 .

3. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta o kwotę 30 000 zł.

4. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 3 wynosi330 000 .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »