| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.76.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV.191.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt. 10, art. 51 ust 1, art. 58, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz.594), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 595), art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art.221, 222, art. 235-239, 258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz.1240 ze zmianami) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu Miasta o kwotę1 546 963 , w tym:

1) dochody bieżące 1 146 978 zł,

2) dochody majątkowe 399 985 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi413 864 518, w tym:

1) dochody bieżące 326 120 591 zł,

2) dochody majątkowe 87 743 927 zł.

§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Miasta o kwotę2 983 645 , w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 1 290 748

2) wydatki majątkowe o kwotę 1 692 897 zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Miasta po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 wynosi489 608 860, w tym:

1) wydatki bieżące 308 779 145 zł,

2) wydatki majątkowe 180 829 715 zł.

§ 3. 1. Zwiększyć planowany na dzień 31 grudnia 2013 roku deficyt budżetu Miasta o kwotę 1 436 682 .

2. Deficyt budżetu Miasta na dzień 31 grudnia 2013 roku, po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust. 1 ustala się na kwotę75 744 342 zł.

3. Źródłem pokrycia planowanego deficytu po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 1 przychody z tytułu:

1) nadwyżki budżetu Miasta z lat ubiegłych w kwocie              75 034 364

2) spłat pożyczek udzielonych z budżetu Miasta w kwocie              150 000

3) zaciąganej pożyczki w kwocie                                                        559 978 zł.

§ 4. 1. Zwiększyć kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta o1 466 682 , z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

2. Łączna kwota planowanych przychodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.1 wynosi76 074 342 .

3. Zwiększyć kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta o30 000 , z tytułu udzielonych pożyczek.

4. Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu Miasta po wprowadzeniu zmiany, o której mowa w ust.3 wynosi330 000 .

5. Plan dla poszczególnych tytułów przychodów i rozchodów określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększyć o kwotę1 214 377 złplan dotacji udzielanych z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększyć o kwotę21 124 plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Zmniejszyć  limit zobowiązań z tytułu pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta o kwotę31 022 .

2. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 1 wynosi559 978 .

3. Zwiększyć limit zobowiązań z tytułu maksymalnej kwoty pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta o kwotę 30 000 zł.

4. Limit zobowiązań, o którym mowa w ust. 3 wynosi330 000 .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII.76.2013
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy

PLISZKA inżyniering przeciwpożarowy od 1989 roku działa na polu zwiększenia świadomości społecznej w zakresie profilaktyki i bezpieczeństwa przeciwpożarowego w domach, biurach, zakładach przemysłowych itp.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »