| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.79.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18  ust.2  pkt.15,  art.40  ust.1 i art.41  ust.1  ustawy z dnia  08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku  gminach  (Dz.U. z 2012 r.,  poz.391 z późn.  zm.),  po  przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art.3  ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1085 z dnia 01.02.2013r.),  dokonuje się następujących zmian:

1. W § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów następuje na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości. Zgoda o zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej może zostać cofnięta z urzędu jeżeli zaistnieją przesłanki świadczące chociażby o wytwarzaniu znacznie większej ilości odpadów komunalnych, niż ta, na podstawie której została podjęta decyzja o zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów.

§ 2. Pozostała cześć uchwały Nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1085 z dnia 01.02.2013r.) pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »