| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII.79.2013 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art.18  ust.2  pkt.15,  art.40  ust.1 i art.41  ust.1  ustawy z dnia  08.03.1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  czystości i porządku  gminach  (Dz.U. z 2012 r.,  poz.391 z późn.  zm.),  po  przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami  pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art.3  ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 z późń. zm.), Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1085 z dnia 01.02.2013r.),  dokonuje się następujących zmian:

1. W § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój. Zmiana częstotliwości odbioru odpadów następuje na indywidualny wniosek właściciela nieruchomości. Zgoda o zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałej może zostać cofnięta z urzędu jeżeli zaistnieją przesłanki świadczące chociażby o wytwarzaniu znacznie większej ilości odpadów komunalnych, niż ta, na podstawie której została podjęta decyzja o zmniejszeniu częstotliwości odbioru odpadów.

§ 2. Pozostała cześć uchwały Nr XV.189.2012 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 20 grudnia 2012 roku
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego  poz. 1085 z dnia 01.02.2013r.) pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie 14 dni  od  dnia  jej  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady


Ryszard Piechoczek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wieczorek

Szkoleniowiec, właściciel firmy doradczej, specjalista ds. rachunkowości. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001-2008. Praktyk kontroli z doświadczeniem od 2002 r. Niezależny ekspert w zakresie organizacji rachunkowości zgodnej ze standardami i kontroli z uwzględnieniem aspektów prawnych i merytorycznych, chętnie podejmujący trudne tematy. Autor wielu publikacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »