| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/334/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Radzionków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, polegających na jednorazowym podstawieniu i wywozie kontenerów na odpady poremontowe.

§ 2. Szczegółowe ustalenia obejmujące sposób korzystania z usług opisanych w § 1, określi zarządzenie Burmistrza Miasta Radzionków w tej sprawie.

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości cen za jednorazowe podstawienie i wywóz kontenera na odpady poremontowe:

1) kontener o pojemności 3m3(KP3) – 179,00 zł netto + należny podatek VAT,

2) kontener o pojemności 5m3(KP5) – 204,00 zł netto + należny podatek VAT,

3) kontener o pojemności 7m3(KP7) – 242,00 zł netto + należny podatek VAT,

4) kontener o pojemności 10m3(KP10) – 275,00 zł netto + należny podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »