| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/334/2013 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Radzionków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, polegających na jednorazowym podstawieniu i wywozie kontenerów na odpady poremontowe.

§ 2. Szczegółowe ustalenia obejmujące sposób korzystania z usług opisanych w § 1, określi zarządzenie Burmistrza Miasta Radzionków w tej sprawie.

§ 3. 1. Ustala się następujące wysokości cen za jednorazowe podstawienie i wywóz kontenera na odpady poremontowe:

1) kontener o pojemności 3m3(KP3) – 179,00 zł netto + należny podatek VAT,

2) kontener o pojemności 5m3(KP5) – 204,00 zł netto + należny podatek VAT,

3) kontener o pojemności 7m3(KP7) – 242,00 zł netto + należny podatek VAT,

4) kontener o pojemności 10m3(KP10) – 275,00 zł netto + należny podatek VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »