| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/361/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany w uchwały Nr XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2012r poz. 391) oraz art. 12 ustawy z 1 lipca 2011r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr. 152 poz.897) i art. 40 ust.1 ustawy z 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2013r poz.594) oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą nr. XXXVI/445/2010 z dnia 14 września 2010r w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku - Rada Miejska w Toszku uchwala:

§ 1.

Uchylić załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr. XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r.

§ 2.

Nadać załącznik Nr.1 do Uchwały Nr.XXVI/276/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 listopada 2012r. o treści jak w załączniku Nr.1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 4.

Uchwała podlega rozplakatowaniu w miejscach publicznych

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzedowym Wojwództwa Śląskiego.                                                                     

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/361/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianą Uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowe terminy ujęto w deklaracji i deklarację  poszerzono o dane niezbędne do przeprowadzenia egzekucji. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PB Online

Serwis badań internetowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »