| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/424/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie:

-               art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

-               art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),

-               art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami),

-               art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 465),

-               art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w miejscowościach: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko i Leszczyny.

2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2.

Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wyznacza się następujące osoby:

- Jolanta Szejka,

- Marek Szczech,

- Ewa Strzoda,

- Teresa Dyrbuś,

- Stanisław Breza,

- Ryszard Bluszcz,

- Adam Malik,

- Małgorzata Siwica,

- Renata Buchcik – Suliga.

§ 3.

Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 5% kwoty zainkasowanej.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXX/386/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2918).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej ”Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach i dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Mazur

Kancelaria Prawa Pracy Wojciech Mazur

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »