| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/424/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Na podstawie:

-               art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594),

-               art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami),

-               art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami),

-               art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 465),

-               art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późniejszymi zmianami),

na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zarządza się pobór w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w miejscowościach: Bełk, Książenice, Palowice, Przegędza, Stanowice, Szczejkowice, Czerwionka, Czuchów, Dębieńsko i Leszczyny.

2. Do należności podatkowych objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 2.

Na inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wyznacza się następujące osoby:

- Jolanta Szejka,

- Marek Szczech,

- Ewa Strzoda,

- Teresa Dyrbuś,

- Stanisław Breza,

- Ryszard Bluszcz,

- Adam Malik,

- Małgorzata Siwica,

- Renata Buchcik – Suliga.

§ 3.

Ustala się wynagrodzenie z tytułu inkasa w wysokości 5% kwoty zainkasowanej.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXX/386/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r., poz. 2918).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Podlega ona podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy i miasta, tj. w gazecie lokalnej ”Kurier” oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu i w poszczególnych sołectwach i dzielnicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »