| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/427/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest stanowiącego Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/376/13 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za orzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 11 marca 2013r., poz. 2234)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 4 pkt 1lit. a, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), mając na uwadze potrzebę poprawy stanu środowiska w gminie, a także realizując zadania zawarte w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą Nr LIV/665/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010 r. i „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny” przyjętym uchwałą Nr XII/98/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 października 2003 r. i „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - aktualizacja” przyjętym uchwałą Nr XXX/308/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008r., po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz.2160), w związku z art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz.21)

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje:

§ 1.

W § 2 Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, stanowiącego Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/376/13 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, otrzymuje brzmienie:

Wykonanie prac wymienionych w § 1 należy zlecić podmiotowi, który zobowiąże się do ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


dr inż. Marek Profaska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »