| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/290/2013 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 25 czerwca 2013r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, w   łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe, w   terminach:  

1)   za I   kwartał do 15 kwietnia danego roku,  

2)   za II kwartał do 15 lipca danego roku,  

3)   za III kwartał do 15 października danego roku,  

4)   za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

3.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 15 października 2013r. i   obowiązuje za okres od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r.  

4.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w   kasie Urzędu Gminy Łodygowice lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Łodygowice.  

5.   W przypadku złożenia deklaracji w   ciągu roku, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana proporcjonalnie licząc od następnego miesiąca.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice .  

§   3.   Traci moc uchwała nr XXII/234/2012 Rady Gminy Łodygowice z   dnia 28 grudnia 2012 r. w   sprawie określenia terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »