| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.z 2011 r. Nr 45, poz. 235)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach w wysokości 0,83 zł
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w wymiarze do 10 godzin dziennie, w zakres której wchodzi:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie w Żłobku Miejskim w wysokości 7 zł.

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony czas pobytu dziecka w Żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 19,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. 1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1ust. 1, o 50% za drugie oraz każde następne dziecko.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obniża się o 75% opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/198/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »