| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/812/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) art. 58 ust. 1 oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U.z 2011 r. Nr 45, poz. 235)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Ustala się opłatę za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach w wysokości 0,83 zł
za każdą rozpoczętą godzinę pobytu w wymiarze do 10 godzin dziennie, w zakres której wchodzi:

1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

2) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

3) prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

2. Ustala się maksymalną opłatę dzienną za wyżywienie w Żłobku Miejskim w wysokości 7 zł.

3. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony czas pobytu dziecka w Żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny w wysokości 19,50 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki.

§ 2. 1. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dwoje lub więcej dzieci równocześnie uczęszcza do Żłobka Miejskiego w Mysłowicach zwalnia się częściowo z ponoszenia opłaty, o której mowa w § 1ust. 1, o 50% za drugie oraz każde następne dziecko.

2. Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych), których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obniża się o 75% opłaty, o których mowa w § 1 ust. 1 oraz § 2 ust. 1.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XII/198/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Mysłowicach.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Rzecznik Ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »