| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/813/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr. 45, poz. 235)
oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późń. zm).

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Żłobek funkcjonuje cały rok i dysponuje 92 miejscami".

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

,,1. Rodzic jest zobowiązany do ponoszenia z góry za dany miesiąc opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku na zasadach określonych w umowie cywilno - prawnej zawartej ze Żłobkiem Miejskim w Mysłowicach reprezentowanym przez dyrektora.

2. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica wnosi się z dołu
po miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony wymiar opieki.

3. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, dodatkową opłatę
za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny za każdą rozpoczętą godzinę oraz maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta w drodze odrębnej uchwały.

4. Rodzic wnosi opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku i dzienną opłatę
za wyżywienie zależną od liczby godzin i dni pobytu dziecka w danym miesiącu.

5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku niezależnie od jej przyczyn opłata za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu i dzienna opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w pełnej wysokości pod warunkiem poinformowania kierownika żłobka o nieobecności dziecka w żłobku najpóźniej w pierwszym dniu tej nieobecności.

6. Rozliczenie kosztów pobytu i wyżywienia w przypadku nieobecności dziecka w żłobku następuje w miesiącu następnym poprzez pomniejszenie kosztów pobytu i wyżywienia w miesiącu, w którym dokonywane jest rozliczenie”.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała o której mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Pazik

Doradca podatkowy Dyrektor Oddziału Wielkopolskiego Instytutu Studiów Podatkowych w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »