| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/813/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Mysłowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr. 45, poz. 235)
oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późń. zm).

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr X/139/11 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „Żłobek funkcjonuje cały rok i dysponuje 92 miejscami".

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

,,1. Rodzic jest zobowiązany do ponoszenia z góry za dany miesiąc opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w żłobku na zasadach określonych w umowie cywilno - prawnej zawartej ze Żłobkiem Miejskim w Mysłowicach reprezentowanym przez dyrektora.

2. Opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica wnosi się z dołu
po miesiącu, w którym sprawowany był wydłużony wymiar opieki.

3. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku, dodatkową opłatę
za wydłużony pobyt dziecka w żłobku ponad 10 godzinny wymiar dzienny za każdą rozpoczętą godzinę oraz maksymalną wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala Rada Miasta w drodze odrębnej uchwały.

4. Rodzic wnosi opłatę za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku i dzienną opłatę
za wyżywienie zależną od liczby godzin i dni pobytu dziecka w danym miesiącu.

5. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku niezależnie od jej przyczyn opłata za każdą zadeklarowaną godzinę pobytu i dzienna opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w pełnej wysokości pod warunkiem poinformowania kierownika żłobka o nieobecności dziecka w żłobku najpóźniej w pierwszym dniu tej nieobecności.

6. Rozliczenie kosztów pobytu i wyżywienia w przypadku nieobecności dziecka w żłobku następuje w miesiącu następnym poprzez pomniejszenie kosztów pobytu i wyżywienia w miesiącu, w którym dokonywane jest rozliczenie”.

§ 3. W pozostałym zakresie uchwała o której mowa w § 1 nie ulega zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Chałas i Wspólnicy

Kancelaria Prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »