| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 292(XXXVII)2013 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 42 ust. 6 i 7 pkt. 2 i art. 91d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)Rada Gminy Poraju c h w a l a,  co następuje:

§ 1. . Przepisy Uchwały stosuje się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Poraj.

§ 2. . Dyrektorom szkół i przedszkoli obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 3. . Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono im zastępstwo.

§ 4. . W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie jej zadań, Rada Gminy może zwolnić nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczyciela, który pełni obowiązki kierownicze w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze        – w całości lub w części od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonego w § 2.

§ 5. . Traci moc Uchwała Nr 53(IX)99 Rady Gminy Poraj z dnia 30 czerwca 1999 roku w sprawie udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów szkół i przedszkoli na terenie Gminy Poraj.

§ 6. . Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 7. . Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak


Załącznik do Uchwały Nr 292(XXXVII)2013
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 czerwca 2013 r.

Tabela zniżek

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin po obniżce

Dyrektor przedszkola:

4 oddziały

do 10 godz.

5 – 7 oddziałów

do 7 godz.

Dyrektor szkoły podstawowej:

6 – 7 oddziałów

do 10 godz.

8 - 12 oddziałów

do 8 godz.

Dyrektor gimnazjum

4 – 7 oddziałów

do 7 godz.

8 - 10 oddziałów

do 8 godz.

                                                                                                                             

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Każmierczak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »