| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/300/2013 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Wilkowice na 2013 r

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późn. zmianami ), art. 235 i art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240)

Rada Gminy Wilkowice uchwala

§ 1.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 1 „ Dochody budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 209.101,00 złotych,w tym:

1. Dochody bieżące o kwotę 38.536,00 złotych

1) zwiększenie dochodów własnych o kwotę 38.536,00 złotych

2. Dochody majątkowe o kwotę 170.565,00 złotych

1) zmniejszenie dochodów własnych o kwotę -71.172,00 złote

2) zwiększenie dotacji ze środków Unii Europejskiej 241.737,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 2 „ Wydatki budżetu gminy na rok 2013 ” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, w następującym zakresie:

Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy o kwotę 209.101,00 złotych,w tym:

1. wydatki  bieżące o kwotę 145.197,00 złotych, w tym

1) zwiększyć wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 44.167,00 złotych, w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,00 złote

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 34.167,00 złotych

2) dotacje 100.000,00 złotych

3) dotacje na wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej – 1.030,00 złotych

2. Wydatki majątkowe o kwotę 63.904,00 złote

1) zmniejszenie własnych o kwotę  - 93.167,00 złotych

2) zwiększenie dotacji (zwrot) Unia Europejska 157.071,00 złotych

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o kwotę 63.904,00 złote

Kwota przeznaczona na wydatki majątkowe po zmianach 7.766.760,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 9 „Zestawienie dotacji udzielanych budżetu gminy w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków na udzielenie dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych o kwotę 258.101,00 złotych

Wielkość udzielanych dotacji po zmianach 1.991.129,00 złotych,zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Po wprowadzeniu zmian niniejszą uchwałą przyjąć:

Plan dochodów  38.058.802,55 złote

Plan wydatków   38.540.819,55 złotych

Planowany deficyt budżetowy 482.017,00 złotych

§ 6.

1. Ustalić przychody budżetu w łącznej kwocie 5.085.217,56 złotych, które zostaną sfinansowane z

1.1 pożyczek w kwocie   262.467,00 złotych

1.2 kredytów w kwocie 4.522.808,45 złotych

1.3 wolnych środków w kwocie 299.942,11 złotych

2. Ustalić rozchody budżetu w łącznej kwocie 4.603.200,56 złotych, z przeznaczeniem na spłatę:

2.1 pożyczek w kwocie 39.548,00 złotych

2.2 kredytów w kwocie 4.281.421,00 złotych

2.3 pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 282.231,56 złotych

Wprowadzić zmiany w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku” do uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok,zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Dokonać zmian w zapisach § 8 pkt 2 uchwały Rady Gminy Wilkowice Nr XXIX/223/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia budżetu gminy Wilkowice na 2013 rok i ustalić limit przeznaczony na spłatę w 2013 roku zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.700.000,00 złotych.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/300/2013
Rady Gminy Wilkowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Adrianna Lewandowska, MBA

Założycielka i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego, doradca rodzin biznesowych, właścicielka firmy doradczej Lewandowska & Partnerzy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »