| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/865/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na terenie miasta Katowice "Rondo Ofiar Miednoje"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 w związku z art. 6 i 7 ust. 1 pkt 2, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 1 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "Rondo Ofiar Miednoje" placowi położonemu w ciągu ul. Burowieckiej z wjazdem od al. Walentego Roździeńskiego.

2. Plac, o którym mowa w ust. 1, stanowi drogę wewnętrzną, położoną na działkach: nr 33/1 i 57/14 karta mapy 35 obręb Bogucice-Zawodzie, będących własnością Miasta Katowice, nr 56/8, 55/7 i 57/10 karta mapy 35 obręb Bogucice-Zawodzie, będących własnością Skarbu Państwa-Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego oraz nr 8/2 karta mapy 44 obręb Bogucice-Zawodzie, będącej własnością Skarbu Państwa-Kopalni Węgla Kamiennego "KATOWICE". Usytuowanie placu ilustruje szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/865/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013r.

RONDO OFIAR MIEDNOJE

infoRgrafika

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tagetik

Tagetik, lider oprogramowania wspierającego procesy zarządzania efektywnością organizacji (ang. Corporate Performance Management), powstał we Włoszech (Toskania) w 1986 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »