| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/872/13 Rady Miasta Katowice

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie założenia Technikum nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5c pkt 1, art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.)

RADA MIASTA KATOWICE
u c h w a l a :

§ 1.               Założyć z dniem 1 września 2013 r. Technikum nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

§ 2.               Akt założycielski szkoły, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.               Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Katowice.

§ 4.               Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa              Śląskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/872/13
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2013 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI
Technikum nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

Na podstawie art. 58 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) zakłada się z dniem 1 września 2013 r. ponadgimnazjalną szkołę publiczną:.

§ 1.               Nazwa szkoły: Technikum nr 20 dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach.

§ 2.               Typ szkoły: czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie
              dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje                            w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

§ 3.               Siedziba szkoły: Katowice.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Odszkodowania Campter

Campter Odszkodowania uzyskuje odszkodowania dla osób poszkodowanych w wypadkach oraz na skutek zdarzeń losowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »