| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/286/2013 Rady Miasta i Gminy w Pilicy

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2013 r. poz.594), art.211, 212 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z   2009 r. z   późn.zm.), Rada Miasta i   Gminy w   Pilicy  

uchwala:  

§   1  

W uchwale nr XXIX/231/2012 z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie budżetu gminy na 2013 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:  

a)   Dokonać przeniesień między działami  

Zmniejszyć wydatki bieżące  

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami  

o kwotę 12.000 zł.  

Zwiększyć wydatki bieżące  

W dziale 600 - Transport i   łączność  

Rozdz. 60017 - Drogi wewnętrze  

o kwotę 12.000 zł.  

z przeznaczeniem na remont drogi w   Cisowie.  

b)   Dokonać przeniesień między rozdziałami  

W dziale 801 - Oświata i   wychowanie  

Zmniejszyć wydatki bieżące – wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół  

o kwotę 400 zł.  

Zwiększyć wydatki bieżące – wynagrodzenia i   składki od nich naliczane  

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność  

o kwotę 400 zł.  

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska  

Zmniejszyć wydatki bieżące  

Rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami  

o kwotę 80.000 zł.  

zwiększyć wydatki majątkowe  

Rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i   ochrona wód  

o kwotę 80.000 zł  

z przeznaczeniem na dotację dla zakładu budżetowego - ZUWiK w   związku z   przebudową kanalizacji sanitarnej w   ulicy Krakowskiej w   Pilicy  

c)   Dokonać zwiększenia planu dochodów własnych i   wydatków nimi finansowanych jednostek oświatowych o   kwotę 3.000 zł.  

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i   Gimnazjum w   Wierbce o   kwotę 3.000 zł.  

Załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały obrazuje postać załącznika nr 7   do uchwały budżetowej po zmianach.  

Zmiany zawarte w   pkt A), B) obrazuje załącznik Nr 1   - Wydatki do niniejszej uchwały  

Zmianę zawartą w   pkt B) obrazuje załącznik : Nr 2   - Wykaz zadań Inwestycyjnych oraz Załącznik Nr 4   – Plan dotacji.  

Plan budżetu po zmianach:  

DOCHODY - 27.828.171zł.  

WYDATKI - 28.488.171zł.  

§   2  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

§   4  

Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta i   Gminy  


Jan   Pająk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wydatki  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2013  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dochodów własnych i   wydatków nimi finansowanych na 2013 rok  

infoRgrafika

 


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/286/2013
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Plan dotacji udzielanych z   budżetu na rok 2013  

infoRgrafika

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcowska Mariusz Boruch

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »