| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 392/2013 Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie częściowej zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich uchwalonego uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 15 grudnia 2011 r., częściowo zmienionego uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą nr 261/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 sierpnia 2012 r

w sprawie: częściowej zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich uchwalonego uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15 grudnia 2011 r., częściowo zmienionego uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 kwietnia 2012 r. oraz uchwałą nr 261/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 30 sierpnia 2012 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2013 r., poz. 594), art. 42 ust. 4   ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (tj. Dz. U. z   2013 r., poz. 217) oraz Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich nadanego uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15.12.2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 18.01.2012 r. poz. 286) zmienionego uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 kwietnia 2012 r. w   sprawie: zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 06.06.2012 r. poz. 2318), uchwałą nr 261/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 30 sierpnia 2012 r. w   sprawie: częściowej zmiany Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich uchwalonego Uchwałą nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15 grudnia 2011 r. częściowo zmienionego Uchwałą nr 219/2012 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 26 kwietnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z   dnia 19.10.2012 r. poz. 4107) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych  


Rada Miasta Siemianowic Śląskich uchwala:  

§   1  

Dokonać w   Statucie Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich, stanowiącym załącznik do uchwały nr 150/2011 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z   dnia 15.12.2011 r. z   późn. zm. następujących zmian:  

1.   Paragraf 9   pkt 1. otrzymuje brzmienie:  

„1. Szpital Miejski udziela stacjonarnych i   całodobowych świadczeń szpitalnych w   zakresie:  

a) chorób wewnętrznych  

b) chirurgii ogólnej  

c) chirurgii urazowo-ortopedycznej  

d) ginekologii i   położnictwa  

e) neonatologii  

f) anestezjologii i   intensywnej terapii  

g) rehabilitacji narządu ruchu  

h)rehabilitacji jednego dnia  

i) rehabilitacji pulmonologicznej  

j) rehabilitacji neurologicznej  

k) rehabilitacji kardiologicznej”.  

 

2.   Paragraf 9   pkt 2. Statutu otrzymuje brzmienie:  

„2. Szpital Miejski udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w   zakresie:  

a) podstawowej opieki zdrowotnej  

b) chirurgii ogólnej  

c) chirurgii urazowo - ortopedycznej  

d) ginekologii i   położnictwa  

e) otorynolaryngologii  

f) profilaktyki chorób piersi  

g) urologii  

h) zdrowia psychicznego dla dzieci  

i) wad postawy  

j) onkologii  

k) leczenia bólu  

l) rehabilitacji  

ł) endokrynologii  

m) diagnostyki  

n) chorób metabolicznych  

o) alergologii  

p) alergologii dla dzieci  

q) diabetologii  

r) diabetologii dla dzieci  

s) gastroenterologii  

t) geriatrii  

u) hematologii  

v) immunologii  

w) kardiologii  

x) leczenia chorób naczyń  

y) nefrologii  

z) dermatologii i   wenerologii  

aa) neurologii  

bb) gruźlicy i   chorób płuc  

cc) reumatologii  

dd) ginekologii dla dziewcząt  

ee) proktologii  

ff) chirurgii onkologicznej  

gg) chirurgii plastycznej  

hh) ortopedii i   traumatologii narządu ruchu dla dzieci  

ii) preluksacji  

jj) okulistyki  

kk) leczenia zeza  

ll) audiologii i   foniatrii  

łł) otolaryngologii dziecięcej  

mm) logopedii  

nn) chirurgii szczękowo-twarzowej  

oo) transplantologii  

pp) leczenia mukowiscydozy  

qq)rehabilitacji słuchu i   mowy  

rr) fizjoterapii domowej  

ss neonatologii”.  

 

3.   Paragraf 25 otrzymuje brzmienie:  

„Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa podlega:  

1. Szpital, w   skład którego wchodzą oddziały szpitalne i   inne komórki organizacyjne:  

a) oddział chorób wewnętrznych I  

b) oddział chorób wewnętrznych II  

c) oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej  

d) oddział chirurgiczny ogólny  

e) oddział ginekologiczno - położniczy  

f) oddział neonatologiczny  

g) oddział anestezjologii i   intensywnej terapii  

h) oddział rehabilitacji narządu ruchu  

i) centralna izba przyjęć  

j) izba przyjęć ginekologiczno-położnicza  

k) blok operacyjny  

l) blok porodowy  

ł) sala porodowa  

m) apteka  

n) centralna sterylizatornia  

o) prosektorium  

p) oddział rehabilitacji jednego dnia  

q) oddział rehabilitacji pulmonologicznej  

r) oddział rehabilitacji neurologicznej  

s) oddział rehabilitacji kardiologicznej  

 

2. Ambulatorium, a   w jego ramach:  

 

2.1. Przychodnia Specjalistyczna, w   skład której wchodzą:  

a) podstawowa opieka zdrowotna  

b) poradnia chirurgii ogólnej  

c) poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej  

d) poradnia ginekologiczno-położnicza  

e) poradnia otorynolaryngologiczna  

f) poradnia profilaktyki chorób piersi  

g) poradnia urologiczna  

h) poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci  

i) poradnia wad postawy  

j) poradnia onkologiczna  

k) poradnia leczenia bólu  

l) poradnia rehabilitacyjna  

ł) poradnia endokrynologiczna  

m) gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 1  

n) gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 2  

o) gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 3  

p) gabinet diagnostyczno-zabiegowy nr 4  

q) szkoła rodzenia  

r) poradnia chorób metabolicznych  

s) poradnia alergologiczna  

t) poradnia alergologiczna dla dzieci  

u) poradnia diabetologiczna  

v) poradnia diabetologiczna dla dzieci  

w) poradnia leczenia niepłodności  

x) poradnia chorób tarczycy  

y) poradnia gastroenterologiczna  

z) poradnia geriatryczna  

aa) poradnia hematologiczna  

bb) poradnia nowotworów krwi  

cc) poradnia immunologiczna  

dd) poradnia kardiologiczna  

ee) poradnia nadciśnienia tętniczego  

ff) poradnia chorób naczyń  

gg) poradnia chirurgii naczyniowej  

hh) poradnia nefrologiczna  

ii) poradnia dermatologiczna  

jj) poradnia wenerologiczna  

kk) poradnia neurologiczna  

ll) poradnia ginekologii onkologicznej  

łł) poradnia chorób płuc  

mm) poradnia gruźlicy i   chorób płuc  

nn) poradnia reumatologiczna  

oo) poradnia patologii ciąży  

pp) poradnia ginekologiczna dla dziewcząt  

qq) poradnia proktologiczna  

rr) poradnia chirurgii onkologicznej  

ss) poradnia chirurgii plastycznej  

tt) poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci  

uu) poradnia preluksacyjna  

vv) poradnia okulistyczna  

ww) poradnia leczenia zeza  

xx) poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci  

yy) poradnia audiologiczna  

zz) poradnia foniatryczna  

aaa) poradnia logopedyczna  

bbb) poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej  

ccc) poradnia transplantologiczna  

ddd) poradnia leczenia mukowiscydozy  

eee poradnia neonatologiczna.  

 

2.2. Zakład Rehabilitacji Leczniczej:  

a) dział fizjoterapii  

b) dział masażu leczniczego  

c) dział fizykoterapii  

d) dział kinezyterapii  

e) dział hydroterapii  

f) dział krioterapii  

g) zespół rehabilitacji domowej.  

 

2.3. Zakład Diagnostyki Medycznej, w   skład którego wchodzą:  

a) pracownia RTG  

b) pracownia USG  

c) pracownia serologiczna  

d) pracownia endoskopii  

e) pracownia bronchoskopii  

f) pracownia rektoskopii  

g) pracownia echokardiografii  

h) pracownia Holtera  

i) pracownia EKG  

j) pracownia EKG wysiłkowe  

 

3. Zakład Świadczeń Pozaszpitalnych, w   ramach którego funkcjonuje Zakład Świadczeń Dziennych  

a) ośrodek rehabilitacji dziennej  

b) ośrodek rehabilitacji kardiologicznej  

c) ośrodek rehabilitacji pulmonologicznej  

 

4. Przełożona Pielęgniarek, której podlegają:  

a) pielęgniarki oddziałowe  

b) dietetyczki ”.  

 

4.   Uchyla się załącznik nr 1   do Statutu Szpitala Miejskiego w   Siemianowicach Śląskich i   wprowadza nowy, który otrzymuje brzmienie określone w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2  

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.  

§   3  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Siemianowic Śląskich  


Adam   Cebula

 


Załącznik do Uchwały Nr 392/2013
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 27 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik 2013 wykaz  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Alicja Moszyńska

Właścicielka firmy Architektura Biznesu: doradza MSP w zakresie budowania marki i kultury firmy, marketingu, negocjacji i obsługi klienta.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »