| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 724/XL/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Sosnowcu, ul. Braci Mieroszewskich 42

Na podstawie art. 12 pkt 8, lit. i), w związku z art. 40 ust.1, art.42 ust.1, art. 92 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz.595) oraz art. 5 ust.5a i art. 5c pkt 1, w związku z art. 59 ust.1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późniejszymi zmianami), po konsultacjach dokonanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr 862/LXIII/10 z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz po uzyskaniu opinii Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach i spełnieniu wymogów art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych ( t.j. Dz. U. z 2001r. nr 79, poz. 854 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala:

§ 1. Zlikwidować z dniem 31.08.2013r. III Liceum Profilowane z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Braci Mieroszewskich 42.

§ 2. Dokumentację likwidowanej szkoły przejmuje Prezydent Miasta Sosnowca, za wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, którą przekazuje się Śląskiemu Kuratorowi Oświaty jako organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Mateusz Rykała

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »