| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVII.198.2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c”,  d) i i), art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

- art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Ślemieniu
uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejszyć plan dochodów  gminy z kwoty 13 930 871,71zł do kwoty 13 744 114,79zł tj. o kwotę 186 756,92zł zgodnie zzałącznikiem Nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków gminy z kwoty 15 187 947,714zł do kwoty 12 801 190,79zł o kwotę 2 386 756,92zł zgodnie zzałącznikiem Nr 2do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Określa się  nadwyżkę budżetu w kwocie 942 924,00zł

2. Określa się przeznaczenie nadwyżki budżetowej:

- spłata rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości  942 924,00zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 942 924,00zł z następujących tytułów:

- z zaciągniętych kredytów w kwocie:    875 924,00 zł

- z zaciągniętych pożyczek w kwocie:     67 000,00 zł zgodnie zzałącznikiem Nr 3do niniejszej uchwały

§ 5. Określa się limit zobowiązań:

- z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł.,

§ 6. Skorygować treść Tabeli Nr 4 do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013r.„ w sposób jak wzałączniku Nr 4do niniejszej uchwały.

§ 7. Skorygować „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ślemień w roku 2013” zgodnie zZałącznikiem Nr 5.

§ 8. Upoważnia się Wójta  Gminy Ślemień:

- Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty i podlega publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Micor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.198.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.198.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII.198.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII.198.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII.198.2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »