| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/363/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 Nr 142) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873)

Rada Miejska w Toszku
uchwala:

§ 1.

Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/363/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

              Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U.  2011 Nr 149 poz. 887 Nr 142), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r. do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny.

              Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, będący załącznikiem do niniejszej uchwały zawiera informacje na temat planowanych działań w zakresie wspierania rodziny i wskazania kierunku i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »