| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/363/2013 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm), w związku z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 887 Nr 142) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873)

Rada Miejska w Toszku
uchwala:

§ 1.

Przyjąć Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2016.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Toszku


Ireneusz Kokoszka


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/363/2013
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

              Zgodnie z art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U.  2011 Nr 149 poz. 887 Nr 142), która weszła w życie z dniem 01.01.2012r. do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnych programów wspierania rodziny.

              Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2013-2015, będący załącznikiem do niniejszej uchwały zawiera informacje na temat planowanych działań w zakresie wspierania rodziny i wskazania kierunku i sposobu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »