| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/247/2013 Rady Gminy Rajcza

z dnia 1 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku  Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz art.212 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  ( Dz.U.Nr.157 poz.1240)

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje :
W Uchwale Rady Gminy Rajcza XXXVIII/189/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku dokonuje się następujących zmian;

§ 1.

Dokonuje się zwiększenia wydatków w budżecie Gminy Rajcza na rok 2013 o kwotę 156.280,- zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy działami zgodnie z zał.nr 1 do uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Powyższej zmiany dokonuje się w związku z obowiązkiem wypłacenia odszkodowania dla Firmy Kubaszczyk – Wyrok Sądu Sygn.akt.I ACa 95/13 z dnia 30 kwietnia 2013 roku otrzymanego w dniu 25.06.2013 roku  -132.280 złotych –Budowa boiska w Rycece Dolnej,w związku z wniesieniem kasacji wyroku (4.000) oraz w związku z ugodą z Ekosystemem ( 20.000)

1) Planowane dochody budżetowe                                           -               31.666.875,28

2) Planowane wydatki budżetowe                                           -               32.674.740,28

3) Deficyt budżetu ;                                                                       -               1.007.865

- pokryty zostanie z kredytów                                           -               1.007.865

4) Rozchody ( spłaty)                                                                       -               2.009.240

- kredytów bankowych                                                         -               1.930.200

- pożyczek                                                                       -               79.040

- w tym na realizacje projektów                                           -               912.000

5) Przychody                                                                                     -               3.017.105

- kredyty bankowe                                                                       -               2.500.121

- pożyczki                                                                                     -               516.984

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Płoskonka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/247/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 1 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/247/2013
Rady Gminy Rajcza
z dnia 1 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »