| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/189/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/155/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/107/04 Rady Gminy Gilowice z dnia 06 listopada 2004 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r , poz. 594 ), art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r., poz. 406), działając na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach

Rada Gminy Gilowice uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do Uchwały Nr XXVI/155/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/107/04 Rady Gminy Gilowice z dnia 06 listopada 2004 r.w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach wprowadza się zmiany:

- § 7 ust. 10 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 7. ust. 10

Dyrektor corocznie w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Gilowice..

- skreśla się w § 7 ust.11

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »