| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 326/XXV/2013 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Woźniki na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 263/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach z dnia 28.12.2012 roku w sprawie budżetu Gminy Woźniki na 2013 rokRada Miejska w Woźnikach uchwala,co następuje:

§ 1.

Dokonać  zmiany  dochodówbudżetu  gminy o kwotę(-) 30 220,00 złdo  ogólnej  kwoty  dochodów              29 101 092,95 zł,w tym:

1) bieżącew kwocie              48 510,00 zł, z tego:

a) zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego              (-) 150 000,00 zł

b) odszkodowanie za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę autostrady              170 000,00 zł

c) za wynajem pomieszczeń w szkole              2 000,00 zł

d) środki z projektu EFS „Język angielski drogą do sukcesu”              26 510,00 zł

2) majątkowew kwocie              (-) 78 730,00 zł

a) dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Piechoty w Woźnikach              (-) 106 963,00 zł

b) wpływy ze sprzedaży majątku              (-) 100 000,00 zł

c) dotacja z WFOŚiGW w Katowicach na „Termomodernizację budynku G ZOZ w Woźnikach”                            128 233,00 zł

§ 2.

Dokonać  zmianywydatków  budżetu  gminy o kwotę(-) 1 043 783,06 złdo  ogólnej  kwoty  wydatków              32 287 986,89 zł,w tym:

1) bieżącew kwocie              (-) 89 049,33 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych              (-) 115 559,33 zł

- wydatki związane z realizację ich statuowych zadań              (-) 115 559,33 zł

b) dotacje na zadania bieżące              3 000,00 zł

c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych              26 510,00 zł

2) majątkowew kwocie              (-) 954 733,73 zł, z tego:

a) inwestycja i zakupy inwestycyjne              (-) 954 733,73 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków unijnych              (-) 603 830,06 zł

§ 3.

Dokonać zmian planów dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Dokonać zmian w planie inwestycyjnym na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonać zmian w planie przychodów budżetu gminy na 2013 rok o kwotę              (-) 1 013 563,06 zł, w tym:

a) kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych              (-) 432 338,86 zł

b) pożyczki i kredyty krajowe              (-) 581 224,20 zł do ogólnej kwoty przychodów5 527 598,94 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Dokonać zmian planu dotacji udzielonych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Po dokonaniu zmian w budżecie deficyt budzetowy wynosi              3 186 893,94 zł,którego źródłem finansowania są:

a) zaciągnięte pożyczki w kwocie              495 502,80 zł

b) zaciągnięte kredyty w kwocie              2 691 391,14 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 326/XXV/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 326/XXV/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 326/XXV/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 326/XXV/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 326/XXV/2013
Rady Miejskiej w Woźnikach
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »