| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.119.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielaniaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594) oraz art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, na wniosek Prezydenta Miasta Ruda Śląska
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:


§ 1. W uchwale Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania w brzmieniu nadanym uchwałą Nr PR.0007.188.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 sierpnia 2012 r. wprowadzić następujące zmiany:

1) Zmienić brzmienie § 4 ust. 3:

3. Organ uprawniony może, na wniosek dłużnika, udzielić ulg w spłacie należności w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem dłużnika, w szczególności gdy ściągnięcie należności zagraża egzystencji dłużnika oraz jego najbliższej rodziny co winno zostać wykazane stosownymi nie budzącymi wątpliwości dokumentami.;

2) Nadać brzmienie § 5:

§ 5. 1. Udzielenie ulg w spłacie należności następuje nie więcej niż 1 raz w ciągu 6 miesięcy.

2. Udzielenie ulgi w spłacie ma charakter uznaniowy.;

3) Nadać brzmienie § 8 ust. 2:

W przypadkach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1-4 umorzenie z urzędu nie będzie stanowiło pomocy de minimis, natomiast pomoc de minimis może stanowić ulga udzielona na podstawie § 4 ust. 1 pkt 5 oraz § 4. ust.3..

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała Nr 1166/LXIX/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 4. Do spraw wszczętych, a nierozpatrzonych przed wejściem w życie niniejszej uchwały, jak również spraw rozpatrzonych na podstawie przepisów dotychczasowych, jeśli termin spłaty należności, do których zastosowano ulgę przypada na okres obowiązywania niniejszej uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »