| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr PR.0007.126.2013 Rady Miasta Ruda Śląska

z dnia 8 lipca 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406)

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Śląska
uchwala:

§ 1. W statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej, którego tekst jednolity został przyjęty uchwałą nr 633/XXXIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 października 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w Rozdziale I § 2 punkty 2, 3, 4, 5 i 6 otrzymują odpowiednio następujące brzmienie:

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406),

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).;;

2) w Rozdziale III § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ruda Śląska albo powierza zarządzanie DK osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).;;

3) w Rozdziale III § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. W DK może zostać utworzone jedno stanowisko zastępcy Dyrektora. O utworzeniu stanowiska zastępcy Dyrektora rozstrzyga Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta.;;

4) w Rozdziale III § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

7. Rada powoływana jest na wspólną czteroletnią kadencję, zgodną z kadencją urzędującego Prezydenta Miasta Ruda Śląska.;;

5) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

5. ustalanie planu finansowego DK,;;

6) w Rozdziale III § 10 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. przedstawianie Prezydentowi Miasta Ruda Śląska projektu planu finansowego DK,;;

7) w Rozdziale IV § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. DK może prowadzić działalność gospodarczą, w szczególności wydawniczą, edukacyjną, promocyjną, reklamową, informacyjną i w zakresie wynajmu pomieszczeń...

§ 2. W pozostałym zakresie Statut Domu Kultury w Rudzie Śląskiej pozostaje bez zmian.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr PR.0007.73.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Domu Kultury w Rudzie Śląskiej oraz jego ujednolicenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska


Jarosław Wieszołek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agata Bajek

Starszy Specjalista ds. Projektów HR - Grupa Tempo S.C.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »