| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI.309.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 12 lipca 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) i art. 6k ust.1 pkt 1, ust.2 i ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), po konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – na wniosek Burmistrza Strumienia- Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 14,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w §1, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 7,00 zł miesięcznie od osoby.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXIX.249.2012 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Czarnecki

Dyrektor Ds. Sprzedaży Korporacyjnej Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »