| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 728/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595.), art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 101 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jt. Dz.U.2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Zmienia się nazwę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 na nazwę: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175”, utworzonej na podstawie uchwały nr 985/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Dziecka Nr 3 w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175, zmienionej uchwałą 606/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 i nadania statutu.

§ 2. W Statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr 606/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w prawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 i nadania statutu:

1) słowa w tytule „statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2” zastępuje się słowami „statut  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175”,

2) w § 1 statutu w miejsce słów „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2” wpisuje się „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175”,

3) § 2. ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie: „Placówka używa pieczęci o treści:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie

przy ul. Połanieckiej 175

tel. 34 362-78-31

REGON 240425156 NIP 9492004177

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »