| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 728/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595.), art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 101 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jt. Dz.U.2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Zmienia się nazwę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175 na nazwę: „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175”, utworzonej na podstawie uchwały nr 985/LX/2006 Rady Miasta Częstochowy z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Dziecka Nr 3 w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175, zmienionej uchwałą 606/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 i nadania statutu.

§ 2. W Statucie stanowiącym załącznik do uchwały nr 606/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w prawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 3 i nadania statutu:

1) słowa w tytule „statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2” zastępuje się słowami „statut  Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175”,

2) w § 1 statutu w miejsce słów „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2” wpisuje się „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Połanieckiej 175”,

3) § 2. ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie: „Placówka używa pieczęci o treści:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie

przy ul. Połanieckiej 175

tel. 34 362-78-31

REGON 240425156 NIP 9492004177

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »