| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 729/XL/2013 Rady Miasta Częstochowy

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmiany nazwy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595), art. 11 ust. 2 w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), art. 101 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (jt. Dz.U.2013 r. poz. 135 z późn. zm.)

Rada Miasta Częstochowy uchwala:

§ 1. Zmienia się nazwę Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 na nazwę: „Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82'', utworzonej na podstawie uchwały nr 757/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82, zmienionej uchwałami: Nr 785/XLIX/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 757/XLVIII/2005 Rady Miasta Częstochowy z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82 oraz Nr 605/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 i nadania statutu.

§ 2. W statucie, stanowiącym załącznik do uchwały nr 605/XXXII/2013 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany nazwy Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 i nadania statutu:

1) słowa w tytule  „statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1” zastępuje się słowami „statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82”,

2) w § 1 statutu, w miejsce słów „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1”, wpisuje się „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie przy ul. Kolorowej 82”,

3) § 2 ust. 3 statutu otrzymuje brzmienie: „Placówka  używa pieczęci o treści:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego z siedzibą w Częstochowie

przy ul. Kolorowej 82

tel. 34 361-83-60

REGON 240266203 NIP 5732633977”

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy


Zdzisław Wolski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »